Fenek Bil-Mustarda


Ingredients:

1.2 kg koxox tal-fenek

3 tadamiet

2 sinniet tewm

1 kuccariuna mustarda ta' Dijon

ftit dqiq

1 tazza nbid bajda

zejt taz-zebbuga

1 tazza stock tal-haxix

melh u bzar

ftit tursin

Directions:

1. Qatta' l-koxox tal-fenek fi tnejn

2. Sahhan ftit zejt taz-zebbuga u ixwi l-bicciet tal-fenek sakemm jiehdu l-kulur u zid l-bzar u l-melh

3. Nehhi iz-zejt u zid tazza stokktal-haxix u kompli sajjar

4. Ferrex id-dqid fuq il-fenek. Zid tazza nbid bajda.

5. Qatta' t-tadam u t-tewm u zid l-mustarda.

6. Kompli sajjar fuq nar abti u zid aktar stokk jekk ikun hemm bzonn sakemm l-laham isir tari

7. Sajjar ghal madwar 50 minuta.

Chef's choice newsletter

Join Our Newsletter for the latest
Special Offers