Paella


Ingredients:

300gfr gambli bil-qoxra

ftit tursin

400 gr mussles bil-qoxra

zafran (saffron) fi ftit mishun

2 kikkri ross (imxarrab ghal siegha go ilma kiesah)

Daqs 3 tadamiet imqaxxrin u imattghin irqaq jew bott zghir

ftit zejt taz-zebbuga

1 Kg sidra tat-tigieg

1 basla mqattgha rqiq

1 bzaru ahmar imqatta rqiq

daqs nofs kuccarina paprika

200 gr pizelli tal-friza jew frisk

meraq ta' lumija

Directions:

1. Sahhan iz-zejt sewwa fuq nar moderat, zid il-bicciet tat-tigieg u zalzett jew bacon. Aqli u hawwad min hin ghall-iehor sakemm jihmaru ftit. Tafdahx ghax jinharaq.

2. Poggi it-tigieg u z-zalzett jew bacon go platt u zsommhom shan.

3. Fl-istess tagen aqli basla u tewma, zid it-tadam imqatta', bzar, melh u paprika u hawwad spiss sakemm tara li giet zalza maghquda. Zid 2 kuccarini stock, ir-ross u hawwad spiss sakemm tara li r-ross ikun sar. Zid il-meraq ta' lumija.

4. Itfa' l-bzar imqatta'.

5. Zid l-affarijiet l-ohra tal-hut u kompli sajjar sakemm l-ilma jkun inxtorob kollu u ir-ross ikun sar.

6. Baxxi in-nar, zid l-pizelli, il-bicciet tat-tigieg zalzett jew bacon u hallih isir ghal xi kwarta.

7. Roxx it-tursin fil-wicc.

Chef's choice newsletter

Join Our Newsletter for the latest
Special Offers